BACK

Kennel KAREINDA PRA - Progressiv Retinal Atrofi - Hva er dette slags sykdom ?

GENTEST for PRA1:
Forskere i USA har i samarbeid med en rekke oppdrettere klart å definere ett av flere mulige PRA-gen på papillon og phalene.Også nordiske affiserte hunder/linjer er med i gruppen som er forsket på. Dette betyr at det er av stor interesse og verdi for oss i Norge og Norden å DNA-teste våre papillons og phalenes for genet man har gitt navnet "pap PRA1". Dette gjøres ved å bestille testen hos OPTIGEN (blodprøve(foretrukket) eller swab for stryk av celler fra innsiden av kinnet).
TEstene kan også tas hos laboratorier som Laboklin og Biofocus.

GENTEST for PRA fra FINLAND:
Finland, Canigen, hevder å ha funnet ett av PRA-genene hos papillon og phalene, og det er mulig å sende blodprøve dit for gentest av din hund. Dette er en test som er omstridt og blir tilbakevist som reell i enkelte forskningsmiljø, og blandt norske øyelysere. Jeg vil derfor bare opplyse om dette, og at det ikke er anerkjent av foreningen av nordiske øyelysere/ Canigen, Finland, have discovered on of the PRA-genes appearing at papillon & phalenes. Its possible to get your dog bloodtested for this, but the test is ot recogniced by nordic eyespecialists Les mer/for more info...

Hva er PRA ?. Jeg har valgt å bruke et svar fra Dansk kennel klubb v/Anne Egede. der hun svarer en som stiller flere spørsmål om PRA og avl. Teksten gjengis tilrettelagt for web noe forkortet og fornorsket:

Må valpen min Øyenlyses når foreldrene er sjekket?
Ja, selv om din hunds foreldre er blitt undersøkt for PRA og funnet fri for lidelsen, er det nødvendig at også din hund blir undersøkt innen han eventuelt skal inngå i avl.

Hvordan nedarves PRA?
PRA er en arvelig sygdom som har det man kaller simpel recessiv arvegang.
Litt forenklet kan man si, at det overordnet finnes to typer gener,
1) recessive, som også kalles vikende gener, og
2) dominante gener.

Genetikken er slik at det alltid er ett genpar for alle arveanlegg. Man får ett av genene fra mor og ett av genene fra far.

For at et recessivt, vikende, gen skal komme til uttrykk, altså at sykdommen utvikles, må hunden ha fått genet fra begge sine foreldre.

Hvis en hund eksempelvis har fått PRA-genet fra sin mor, men et "sunt" gen fra sin far, vil aldri hunden selv utvikle sykdommen. Det "sunne" genet dominerer nemlig over PRA-genet, og hunden vil fremtre som helt frisk. Disse hundene som selv er sunne og friske, men som har et PRA-gen i enkeltdose, kaldes anleggsbærere. Det er disse som er de "skumle" når man snakker om lidelser med recessiv arvegang.

Anleggsbærerne av PRA-genet får altså ikke selv sykdommen, men kan gi den videre til sitt avkom.

Man kan ikke "avsløre" anleggsbærere og det syke PRA-genet ved øyenundersøkelser. Først hvis en valp etter to øyenlyste hunder utvikler PRA, kan man fastslå at foreldredyrene er bærere av lidelsen. Det er derfor viktigt å øyenlyse alle hunder, også de hvor foreldrene allerede er øyenlyst og funnet fri for PRA.

Hva står PRA for?
PRA står for Progressiv Retina Atrofi, og er en sykdom i øyets netthinne (Retina). I starten av hundens liv fungerer netthinnen normalt, men på et tidspunkt vil den begynne at svinne hen (atrofiere). Sykdommen opptrer hos et stort antall raser. Alderen for sykdommens inntreden og når lidelsen bryter ut varierer fra rase til rase.

Sykdomsforløp?
Sygdommen starter med nattblindhed: hunden ser dårlig i tusmørke. Hunden kan tilsvarende vise motvilje mot å gå fra et opplyst rom til mørkere omgivelser. Etterhvert tapes synet også om dagen, og hunden vil til sist bli helt blind. Der finnes ingen behandling som kan forsinke, stanse eller vende det fremadskridende tap av synet.

Flere kennelklubber i samarbeid med spesialklubber og veterinærer har igangsatt et bekjempelsesprogram mot PRA. Spesialutdannende veterinærer øyenlyser hundene. Resultatet registreres hos kennelklubben og hundens data.

Jo flere hunder som øyenlyses, jo større sjanse har man for å komme sykdommen til livs. Det er derfor viktig at såvel opdrettere som "alminnelige" hundeeiere får øyenlyst sine hunder.

Når din opdretter sier at din hund bør øyenundersøkes er det ikke fordi din hund er spesielt i risikosonen. Opdretter utviser bare omtanke og sunn fornuft. Det er et råd du bør følge – også om det skulle vise seg at din hund ikke skal brukes i avl.

Kilde: Anne Egede (dkk)

Tilrettelagt for denne siden : Irene Galåen


Copyright ©All rights recerved Kennel KARESINDA

KARESINDA betyr/means "Verdt å bli tatt vare på & kjælt med / Worthy a caress"