Kennel KARESINDA N Y T T / N E W S
Siden blir ikke jevnlig oppdatert lengre da vi for det meste bruker Facebook som Irene Galåen kennel Karesinda!
Link til tidligere nytt neders/link to former news below.
This site is not updated, as we use Facebook as; Irene Galåen kennel Karesinda, or send me a mail .

Mars 2014
Kennel Karesinda har nå papillonvalper. Disse ble født 25.mars 2014, og er leveringsklare rundt 20. mai.
Du er velkommen til å ta kontakt: tlf 926 47 927


e/a: Status Forte Gameboy & Karesindas Baronesse Blaze
1 gutt/ 1 male & 2 jenter / 2 females
1 jente solgt, 1 jente muligens ledig, og gutten er ledig pr 21.4.14

Feb. 10-08: Oppdretterseminar OHS: I dag hadde jeg igjen gleden av å delta på oppdretterseminaret til OHS. Temaene var "Kreft hos hund" v/ Vet. Veronica Kristiansen, "Atferdsvariasjon/aggresjoner" v/ Etolog Randi Tillung og "Utstillingsringen, tips/råd" v/ Hugo Quevedo. En interesant dag med nyttig teori og utveksling av erfaring med andre oppdrettere. Vi fikken flott bok som vil være til god nytte for meg selv og mine valpekjøpere: "Hundeskolen, Familiehunden", av Geir Marring, Jan Holm og Gaute Grøtta Grav. Takk for den fine morsdagsgaven Edvin & Co.;) !
Jan. 26-08: UTDANNING av nordiske øyenlysere, Norges Veterinærhøyskole: Elvis var en av hundene som ble brukt under eksamen for nordiske (norske, svenske danske) veterinærers utdanning som øyenlysere. Han var en meget god representant for vår rase. NB!! Elvis har IKKE har noen form for arvelig øyensykdom selv, men NVH ønsket hunder med ulike øyne for eksaminering! Kun hunder med godt gemytt og som lar seg håndtere kan få slike oppgaver. Elvis gjorde en fremragende jobb, og møtte tålmodig hver og en som fikk øyenslyse i 20 minutter hver + spesialistene som undersøkte forut.Vi hilser til Vidar og Anne-Lise og Roy Arild med takk for denne fantastiske sommerfuglhunden!!
Dec 12-07: TIPS Kennel KARESINDA: En type"utmattelsessykdom" som kalles Myastenia Gravis". Christer som sender ut denne infoen ber også om tilbakemelding fra andre som har erfaring med sykdommen.
Takk til deg Christer som åpent forteller oss alle om dette!!
Oct 27-07: Seminar i regi av rasegruppen for Shih-Tzu: Hundens Anatomi m.m. m/Marit Sunde:

Det var med stor glede jeg fikk delta på dagens seminar med Marit Sunde. Vi fikk lære mye nyttig om hundens anatomi, det som ligger der allerede fra den lille valpen som skal vurderes. Marit Sunde har drevet med hund nærmest hele sitt liv, og har vært dommer siden 60-70 tallet. Det var derfor masse tisps å få også når det gjelder handling og utstilling. I tillegg fikk vi meget nyttig informasjon og diskusjon om foring av hunden, og ikke minst: Vi møtte en "dommer" som var et helt menneske, og som virkelig klarte å røre meg innesrst i sjela med sin ekthet og "kjærlighet til hunden som menneskets beste venn!Dette ønsker jeg mere av!! Takk Marit Sunde og Shih-Tzu-gruppa, for et meget givende seminar på alle måter!
Oct 17-07: " Forkningsforum 2007", Norges Veterinærhøyskole:
Jeg hadde gleden av å være deltaker på årets Forkningsforum ved NVH. I år stod forskning på valpedødelighet, kreft, forgiftning og atferd i fokus. Det var meget interessant og lærerikt å få presentert disse forskingsresultatene. Interessant var det også at forskningen i økende grad kan se at resultater fra forskning på hund, kan overføres til forskning og symptombehandling på mennesket, eksempelvis var det sammenlignet hvordan symptomer ved utvikling av jursvulst hos hund, direkte kan sammenlignes med symtomene under utvikling av brystkreft hos kvinner. Spesielt interessant for meg som oppdretter, og med høy valpedødelighet i siste kull, var å få presentert problemer som kan forårsake tap av valper under drektighet, fødsel og påfølgende dager. Jeg venter allerede med stor iver på å få tilgang til forskingsrapportene som ble presentert. Det ble også delt ut midler til videre forskning, og jeg ser med glede fram deltakelse på neste års "Forkningsforum" ved Norges Veterinærhøyskole.Aug.13-07: TIPS: Bilder av hunders paringsakt/Pictures of mating-act between dogs
Aug. 09-07: TIPS: Nytt innlegg om LUS, smitte, symtomer, behandling m.m.
TIDLIGERE NYTT /Former News

Copyright © Kennel KARESINDA

 Karesinda betyr / means: "Verdt å bli tatt vare på & kjælt med / worthy a caress